Geselecteerde T-celreceptor voorkomt graft-versus-hostziekte

Toedienen van donor-T-cellen na een allogene stamceltransplantatie helpt de resterende maligne cellen op te ruimen. Echter, deze donorcellen kunnen zich ook richten tegen andere cellen van de ontvanger en zo graft-versus-hostziekte (GVHD) veroorzaken. Door de donor-T-cellen te voorzien van ...

Koop dit artikel