☰ Menu
Advertenties:

Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Eerstelijns ceritinib significant beter dan chemotherapie bij ALK+ NSCLC

De tweedegeneratie-ALK-remmer ceritinib is tot nog toe alleen geregistreerd voor gebruik als tweedelijnsbehandeling van ALK-positieve niet-kleincellige longkanker, wanneer het eerstelijnsmiddel crizotinib geen effect meer sorteert. Tijdens de WCLC in Wenen presenteerde dr. Gilberto De Castro jr. een eerste tussenbalans van de ASCEND-4-studie. In deze studie onderzoekt men de waarde van ceritinib als eerstelijnsbehandeling voor deze patiënten. 134 centra in 27 landen nemen eraan deel. Bij 2 tot 7% van de patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is sprake van translocaties in het ALK-gen. Patiënten met deze mutaties worden in eerste instantie behandeld met crizotinib. Wanneer hiertegen resistentie ontstaat wordt ceritinib aanbevolen als tweedelijnsbehandeling. ASCEND-4 is opgezet om de waarde van ceritinib als[...]08-02-2017