☰ Menu
Advertenties:

Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Diabetesmedicijn metformine tegen gevorderd NSCLC

Toediening van metformine aan patiënten met lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom die tegelijkertijd ook radio- en chemotherapie ondergaan, lijkt ertoe bij te dragen dat er minder metastasen op afstand ontstaan. Ook de progressievrije overleving verbetert. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat de Maastrichtse radiotherapeute drs. Krista Wink op de WCLC presenteerde. Recent opgestarte klinische trials zullen deze resultaten moeten bevestigen. Krista Wink, verbonden aan de MAASTRO clinic, presenteerde haar onderzoek in een sessie die was gewijd aan innovatieve behandelstrategieën voor lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).1 Behalve de Maastrichtse kliniek werkten ook het Antoni van Leeuwenhoek en het Academisch Medisch Centrum, beide Amsterdam, eraan mee. Metformine is een van de meest[...]06-02-2017