ASCO19 - Highlights borstkanker door dr. Agnes Jager

04-06-2019

Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog in het Erasmus MC, Rotterdam, kijkt terug op de belangrijkste nieuwtjes van de ASCO 2019 op het gebied van borstkanker. Zij gaat onder andere in op de meest recente gegevens over de duur van adjuvante behandeling met tamoxifen en de mogelijkheden tot patiëntenselectie daarbij. Ook aan bod komen de laatste inzichten ten aanzien van de CDK4/6-remmers bij hormoon-positieve tumoren, carboplatin en HDR bij TNBC en de mogelijkheden tot de-escalatie van de neoadjuvante behandeling van HER2-positieve tumoren.