☰ Menu
Advertenties:

Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Onderzoek naar de meerwaarde van whole genome sequencing

Next generation sequencing speelt een belangrijke rol in de toepassing van personalized medicine bij kankerpatiënten. Die meerwaarde kan – op termijn – nog groter zijn als hierbij gebruikgemaakt wordt[...]

24-03-2017

Analyse van circulerend tumor-DNA bij gastro-intestinale kanker

Detectie en analyse van vrij circulerend tumor-DNA in bloedplasma van kankerpatiënten biedt interessante mogelijkheden voor ziektemonitoring, voorspelling van behandeleffecten en, op termijn, wellicht ook voor vroegdiagnostiek en bepaling van[...]

23-03-2017

Consolidatie met VRD kan toegevoegde waarde hebben bij MM

Patiënten met multipel myeloom die na systemische therapie een stamceltransplantatie ondergaan, lijken niet te profiteren van consolidatie met VRD of een tweede transplantatie, gevolgd door onderhoudstherapie met lenalidomide. Echter,[...]

27-02-2017

Minimal residual disease belangrijke predictieve factor bij multipel myeloom

Het succes van de behandeling van multipel myeloom neemt (mede) toe door het gebruik van triplettherapie. Minimal residual disease is daarbij niet alleen een goede indicator voor de sterkte[...]

24-02-2017

Obinutuzumab verbetert uitkomsten iNHL-patiënten in eerste en tweede lijn

De algemene overleving van patiënten met indolent non-hodgkinlymfoom die refractair zijn voor rituximab verbeterde door toevoeging van het nieuwe anti-CD20-antilichaam obinutuzumab aan chemotherapie. In de eerste lijn resulteerde behandeling[...]

23-02-2017

Dosisreductie of stoppen met TKI’s veilig bij CML

Naarmate ze langer zijn behandeld, hebben patiënten met chronische myeloïde leukemie die een diepe moleculaire respons (MR4) vertonen meer kans om succesvol te kunnen stoppen met TKI’s, bleek uit[...]

22-02-2017

Tien jaar follow-upresultaten van de TEAM-studie

Adjuvante behandeling met exemestaan of met tamoxifen gevolgd door exemestaan leidt tot eenzelfde (ziektevrije) overleving, aldus arts-onderzoeker drs. Erik Blok (Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden) tijdens het SABC-symposium. Blok[...]

21-02-2017