Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Oncologie Up-to-date

Oncologie Up-to-date is een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Het doel van Oncologie Up-to-date is medisch en verpleegkundig specialisten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. 

LoginBorstkanker

Jonge borstkankerpatiënten profiteren van dose-densechemotherapie

Behandeling van premenopauzale borstkankerpatiënten met adjuvante chemotherapie volgens een tweewekelijks dose-denseschema verbeterde de tienjaarsoverleving in vergelijking met chemotherapie volgens een driewekelijks schema. Daarbij veroorzaakte de intensievere chemotherapie niet vaker...14-06-2016


Male Pectoral Region Closeup

Verschillen in pathologische kenmerken bij mannen met borstkanker

Mannen met borstkanker ontvangen dezelfde behandeling als vrouwelijke borstkankerpatiënten, maar voor het eerst wordt duidelijk dat dit misschien niet de beste keuze is. Een studie onder 1.483 mannelijke patiënten...


Foto_EBCC_Russell

Controversiële kwesties bij radiotherapeutische behandeling borstkanker

Lymfeklieren bestralen of verwijderen? Eerst radiotherapie en dan een borstreconstructie of andersom? Kunnen biologische kenmerken voorspellen welke patiënten radiosensitief zijn en is biologisch gedreven radiotherapie mogelijk? Deze vraagstukken waren...


MRI apparaat

Waarde van MRI na neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker

Het gebruik van MRI na neoadjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten is onderwerp van discussie. Bij screening van de contralaterale borst leidde MRI tot extra biopsieën en bilaterale chirurgie, blijkt uit...


Borstkanker lintjes

Gedeeltelijke bestraling goede optie bij vroeg stadium borstkanker

Bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium en een laag risico op recidieven is bestraling van de hele borst met de volle dosis mogelijk niet nodig. Vijf jaar...


Logo_EAU16

De plaats van urologische oligometastasen

Oligometastasen worden gekenmerkt door het kleine aantal metastasen, de beperkte verspreiding en goede prognose vergeleken met polymetastasen. Punt van discussie is in welke mate de biologische kenmerken van oligo-...13-06-2016


Logo_EAU16

Atezolizumab geassocieerd met aanzienlijke respons urotheelcarcinoom

Tijdens de EAU16 lieten twee expressiestudies zien dat de tegenvallende resultaten met PD-1-/PD-L1-remmers bij het prostaatcarcinoom mogelijk verklaard kunnen worden door de overwegend (zeer) lage expressie van PD-L1 in...


Bladder cancerKlein

MCNA effectief bij BCG-refractaire niet-spierinvasieve blaaskanker

De eenarmige fase 3-301-studie naar immunotherapie met het bacteriële derivaat MCNA liet recentelijk een duurzame respons en een gunstig toxiciteitsprofiel zien bij bacillus Calmette-Guérin-refractaire niet-spierinvasieve blaaskanker met een hoog...10-06-2016


Foto_Nijman

Citrienfonds gaat het aanzien van de oncologische zorg in Nederland veranderen

Landelijk projectleider van Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken, prof. dr. Hans Nijman, UMC Groningen, is ervan overtuigd dat de ontwikkeling die met het Citrienfonds in gang is gezet een cruciale...07-06-2016


3d illustration of a blood clot, thrombus or embolus with coagulated red and white blood cells, platelets and clotting factors trapped in an insoluble fibrin network in the blood vessels of the body

Trombose en kanker

Dr. Arne de Kreuk, internist-hematoloog in het OLVG te Amsterdam, sprak tijdens het 4e Voorjaarssymposium Verpleegkundig Specialisten Oncologie over trombose bij patiënten met kanker. “Bij kanker gaat het vooral...