Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Oncologie Up-to-date

Oncologie Up-to-date is een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Het doel van Oncologie Up-to-date is medisch en verpleegkundig specialisten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. 

LoginBorstkanker lintjes

Resultaten MINDACT-studie gepresenteerd

Op 18 april jl. presenteerde prof. dr. Martine Piccart (Institut Jules Bordet, Brussel, België) tijdens de Annual Meeting van de AACR in New Orleans de resultaten van de MINDACT-studie....25-08-2016


ASCO Shore kopie

Interview dr. Neal Shore tijdens ASCO 2016

Tijdens de ASCO Annual Meeting 2016 is uroloog dr. Neal Shore geïnterviewd over de plaatsbepaling van radium-223 voor de behandeling van mCRPC-patiënten met symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale...23-08-2016


Foto_ASCO_6

S-1: vergelijkbare effectiviteit, maar minder hand-voetsyndroom dan capecitabine

Hand-voetsyndroom is een vervelende bijwerking van capecitabine en kan vaak reden zijn voor dosisverlaging en leidt regelmatig tot het staken van de behandeling. Prof. dr. Kees Punt (Academisch Medisch...


Foto_ASCO_1

De rol van anatomische locatie, infiltraat en checkpointremming bij colorectale tumoren

Tijdens de sessie over colorectale kanker op de onlangs in Chicago gehouden ASCO Annual Meeting kwam een aantal opmerkelijke thema’s aan bod: hoe groot is de impact van de...19-08-2016


Foto_ASCO_5

Waarde laterale lymfeklierdissectie bij mesorectale excisie rectumcarcinoom

Tijdens de ASCO 2016 bleek dat er op basis van de resultaten uit de JCOG0212-non-inferioriteitsstudie niet geconcludeerd kan worden dat mesorectale excisie van stadium II/III-rectumcarcinoom zonder laterale lymfeklierdissectie resulteert...17-08-2016


Foto_ASCO_5

Adjuvante nadroparine leidt niet tot verbeterde recidiefvrije overleving bij NSCLC

Uit de gerandomiseerde fase 3-NVALT-8-studie blijkt dat toevoeging van nadroparine aan adjuvante chemotherapie niet resulteert in een verbeterde recidiefvrije overleving bij patiënten met een resectabel niet-kleincellig longcarcinoom. Daarnaast bleek...16-08-2016


Foto_ASCO_2

Rovalpituzumab teserine geassocieerd met aanzienlijke respons bij DLL3-positief RR SCLC

Tijdens de ASCO 2016 bleek uit de presentatie van prof. dr. Charles Rudin (New York, Verenigde Staten) dat doelgerichte therapie met rovalpituzumab teserine geassocieerd is met een algemeen responspercentage...


IMG_1715 klein

Nieuwe ALK-remmers geven bemoedigende respons bij crizotinibresistentie

De gerandomiseerde fase 2 ALTA-studie toont dat de nieuwe ALK-remmer brigatinib leidt tot een aanzienlijke respons bij patiënten met progressie tijdens behandeling met crizotinib. Daarbij was het bijwerkingenprofiel aanvaardbaar,...12-08-2016


Foto_ASCO_6

Nieuwe ontwikkelingen behandeling HER2-positieve borstkanker

Tijdens het jaarlijkse congres van de ASCO bleek uit de resultaten van de gerandomiseerde fase 3-HERITAGE-studie dat MYL-1401O, een potentiële biosimilar van trastuzumab, bij borstkankerpatiënten even veilig, werkzaam en...11-08-2016


Foto_ASCO_5

Adjuvante capecitabine verbetert overleving bij tripelnegatieve borstkanker

Uit de langetermijnresultaten van de gerandomiseerde fase 3-FinXX-studie blijkt dat bij borstkankerpatiënten met een gemiddeld of hoog risico op progressie de toevoeging van capecitabine aan adjuvante chemotherapie niet leidt...10-08-2016