Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Oncologie Up-to-date

Oncologie Up-to-date is een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Het doel van Oncologie Up-to-date is medisch en verpleegkundig specialisten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. 

LoginSonke foto klein

ASCO 2016: laatste gynaecologische ontwikkelingen belicht door dr. Gabe Sonke

Dr. Gabe Sonke, Antoni van Leeuwenhoek, bespreekt de opmerkelijkste studies met betrekking tot het ovariumcarcinoom gepresenteerd op de ASCO 2016 in Chicago. Belicht wordt de update van de studie...16-06-2016


IMG_1715 klein

Laatste ontwikkelingen bij het ovariumcarcinoom

Tumoren met BRCA1/2-mutaties zijn bijzonder gevoelig voor de PARP-remmer olaparib.1,2 In de gerandomiseerde studie ‘19’ onderzocht men de effectiviteit en veiligheid van olaparib vergeleken met placebo als onderhoudsbehandeling bij...14-06-2016


Borstkanker

Jonge borstkankerpatiënten profiteren van dose-densechemotherapie

Behandeling van premenopauzale borstkankerpatiënten met adjuvante chemotherapie volgens een tweewekelijks dose-denseschema verbeterde de tienjaarsoverleving in vergelijking met chemotherapie volgens een driewekelijks schema. Daarbij veroorzaakte de intensievere chemotherapie niet vaker...


Male Pectoral Region Closeup

Verschillen in pathologische kenmerken bij mannen met borstkanker

Mannen met borstkanker ontvangen dezelfde behandeling als vrouwelijke borstkankerpatiënten, maar voor het eerst wordt duidelijk dat dit misschien niet de beste keuze is. Een studie onder 1.483 mannelijke patiënten...


Foto_EBCC_Russell

Controversiële kwesties bij radiotherapeutische behandeling borstkanker

Lymfeklieren bestralen of verwijderen? Eerst radiotherapie en dan een borstreconstructie of andersom? Kunnen biologische kenmerken voorspellen welke patiënten radiosensitief zijn en is biologisch gedreven radiotherapie mogelijk? Deze vraagstukken waren...


MRI apparaat

Waarde van MRI na neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker

Het gebruik van MRI na neoadjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten is onderwerp van discussie. Bij screening van de contralaterale borst leidde MRI tot extra biopsieën en bilaterale chirurgie, blijkt uit...


Borstkanker lintjes

Gedeeltelijke bestraling goede optie bij vroeg stadium borstkanker

Bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium en een laag risico op recidieven is bestraling van de hele borst met de volle dosis mogelijk niet nodig. Vijf jaar...


Logo_EAU16

De plaats van urologische oligometastasen

Oligometastasen worden gekenmerkt door het kleine aantal metastasen, de beperkte verspreiding en goede prognose vergeleken met polymetastasen. Punt van discussie is in welke mate de biologische kenmerken van oligo-...13-06-2016


Logo_EAU16

Atezolizumab geassocieerd met aanzienlijke respons urotheelcarcinoom

Tijdens de EAU16 lieten twee expressiestudies zien dat de tegenvallende resultaten met PD-1-/PD-L1-remmers bij het prostaatcarcinoom mogelijk verklaard kunnen worden door de overwegend (zeer) lage expressie van PD-L1 in...


Bladder cancerKlein

MCNA effectief bij BCG-refractaire niet-spierinvasieve blaaskanker

De eenarmige fase 3-301-studie naar immunotherapie met het bacteriële derivaat MCNA liet recentelijk een duurzame respons en een gunstig toxiciteitsprofiel zien bij bacillus Calmette-Guérin-refractaire niet-spierinvasieve blaaskanker met een hoog...10-06-2016