Oncologie Up-to-date informeert medisch & verpleegkundig specialisten op het gebied van kankeronderzoek

Oncologie Up-to-date

Oncologie Up-to-date is een medisch wetenschappelijk nieuwsblad. Het doel van Oncologie Up-to-date is medisch en verpleegkundig specialisten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek. 

Loginfoto_colorectaal-carcinoom

Hoe worden mCRC-patiënten behandeld in de ‘real world’?

Voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom heeft promovenda Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) retrospectief gekeken naar de effecten van chemotherapie met en zonder bevacizumab. Benieuwd naar de resultaten en de...24-10-2016


foto_bosscha_lips

3D-laparoscopie heeft de toekomst bij hepato-pancreato-biliaire chirurgie

Bij het colorectaal carcinoom kent laparoscopische chirurgie een groot aantal voordelen boven open chirurgie. Daarnaast is laparoscopie, met name in 3D, ook bij de hepato-pancreato-biliaire chirurgie veelbelovend en onderwerp...


foto_de-jong

Goede resultaten radiofrequente ablatie bij levermetastasen

Radiofrequente ablatie is een goede behandeling voor patiënten met niet-reseceerbare levermetastasen van colorectale kanker. Omdat de behandeling ook percutaan kan worden uitgevoerd en zo nodig kan worden herhaald, komen...20-10-2016


foto_verhaak

Nederlandse glioomonderzoeker bekroond in de Verenigde Staten

De classificatie van gliomen is onlangs op zijn kop gezet. Zo blijkt op basis van genetische markers dat er binnen de laaggradige gliomen traag- en snelgroeiende varianten bestaan, die...19-10-2016


foto_kaspers_van-vuurden

Ultrageluid opent de deur voor behandeling hersenstamtumoren

Tegen diffuus intrinsieke ponsglioom of hersenstamkanker is nog geen kruid gewassen. De tumor treft weliswaar maar een klein aantal kinderen, maar is in alle gevallen dodelijk. Opereren is nagenoeg...18-10-2016


smit-egbert-klein

Immunotherapie bij gemetastaseerd NSCLC: de rek is er nog niet uit!

Longarts prof. dr. E.F. Smit, NKI/AVL en VUmc te Amsterdam, belicht de hoogtepunten met betrekking tot de behandeling van gemetastaseerd NSCLC tijdens de ESMO 2016 in Kopenhagen. Het belangrijkste waren de...17-10-2016


foto_schiffelers

Gel en lijm voor herstel na glioblastoomoperatie

Patiënten bij wie een glioblastoom is verwijderd, wacht na de operatie nog een zwaar traject. Ze worden bestraald om eventueel achtergebleven resten tumorweefsel te doden en krijgen hoge doses...13-10-2016


foto_bartels

Ultrasone behandeling botmetastasen uitbreiden naar de wervelkolom

Botmetastasen zijn een belangrijke oorzaak van pijn bij kanker. Ongeveer twee derde van de terminale patiënten heeft ze en krijgt er medicatie of radiotherapie voor. Voor een deel van...12-10-2016


foto_van-den-berg

Nieuwe fluorescentiecamera toont doelweefsels in kleur bij normaal licht

De vernieuwde nabij-infraroodcamera Photodynamic Eye neo-II laat doelweefsel groen oplichten tijdens een open operatie én werkt onder normale lichtomstandigheden. Op deze manier kan de chirurg optisch bijvoorbeeld de schildwachtklieren...05-10-2016


foto_haanen

Moeizame doorverwijzing naar immunotherapie bij gevorderd melanoom

Immunotherapie met autologe tumorinfiltrerende lymfocyten kan leiden tot aanzienlijke responsen bij patiënten met een gevorderd melanoom. Sinds kort bestaat er bij het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, als gevolg...04-10-2016